ออเดอร์ COD ถูกยกเลิก ?

เราจะไม่ปฏิเสธการรับออเดอร์ COD เพียงแต่คุณต้องมายืนยันกับ จนท. ทางไลน์ ว่า "ต้องการซื้อสินค้าจริง"

ลูกค้าใหม่ที่เราไม่มีข้อมูลเพียงพอ ออเดอร์ COD อาจถูกยกเลิก (สถานะ Canceled)

เช่น อาชีพอิสระ แรงงานนอกระบบ เกษตรกร แรงงานต่างด้าว ชาวต่างชาติ

หากเราไม่พบข้อมูลจากแหล่งเหล่านี้ ออเดอร์ COD อาจถูกยกเลิก

  • การศึกษาในระดับอุดมศึกษา
  • การทำงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บริษัทเอกชน
  • ใบอนุญาตสภาวิชาชีพ
  • ทะเบียนนิติบุคคล / บริษัท / หจก

อย่างไรก็ดี คุณสามารถติดต่อเราเพื่อยืนยันความต้องการซื้อสินค้า จากนั้น จนท. จะเปลี่ยนสถานะกลับไปเป็น Unpaid (COD) ให้ตามเดิม และออเดอร์ของคุณจะถูกส่งตามปกติ